sthenos

  • Suspoemulsió de calci complexat i altres compostos amb potencial fotoprotector i antioxidant desenvolupada per protegir els fruits de l’exposició solar mitjançant filtres solars orgànics i antioxidants. Redueix el dany oxidatiu i la temperatura superficial del fruit, disminuint el risc de pèrdues per cop de sol a la producció, qualitat de collita i postcollita. L’efecte sinèrgic amb el calci proporciona una major estabilitat a les parets cel·lulars incrementant la tolerància del cultiu davant d’un estrès biòtic / abiòtic (tèrmic, hídric), reduint l’aparició de fisiopaties associades a la manca de calci en el fruit.

Documentació addicional

sthenos - Productes - CODA - SAS
  • 5L
  • 20L