numafer

  • Quelat de ferro EDDHA d’alta estabilitat. Aporta el ferro necessari i permet prevenir i corregir la deficiència de ferro (clorosis).

Documentación adicional

Numafer - Productos - CODA -SAS
  • 1Kg
  • 5Kg