codasul micro

  • Formulació acidificant i desbloquejadora, amb funció fertilitzant pel seu contingut en microelements.

Documentación adicional

  • 1L
  • 5L
  • 20L