codafol N33

  • Abonament foliar amb alta concentració de nitrogen complementat amb microelements, especialment aplicat a l’inici del cicle dels cultius o en períodes de creixement actiu del vegetal.

Documentación adicional

  • 1L
  • 5L
  • 20L