codafol 4-16-28

  • Abonament foliar d’alta concentració en potassi (K2O), especialment indicat en les etapes des de quallat-desenvolupament del fruit. Millora la qualitat i coloració dels cultius tractats.

Documentación adicional

  • 1L
  • 5L
  • 20L