ESTIMULACIÓ

Bioestimulació general

Activador fisiològic

Estimulació per fase

Llavor

Arrel

Desenvolupament vegetatiu

Floració i quallat

Desenvolupament de fruit

Maduració

Revitalització